Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 18.01.2023 do 31.01.2023 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi:

– 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej

– 1.320,00 zł. – dla osoby w rodzinie

Skip to content