Gminny Ośrodek Pomocy Społecznego w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2023 roku będą przyjmowane wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Bejsce w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od września 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Skip to content