Kontakt z sołectwem :
Sołtys: Książkiewicz Stanisław (41) 35 11 146
Radna: Grudzień Sylwia
Koło Gospodyń: Józefczyk Bogusława (41) 35 11 140