Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że przedłużeniu ulega termin składania wniosków o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2023r.

Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej

 w ramach POPŻ wynosi:

1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej

1.320,00 zł. – dla osoby w rodzinie

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto za miesiąc styczeń 2023r. ( zaświadczenie o zarobkach, decyzja przyznająca lub odcinek z renty/emerytury, decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2023r.)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *