Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznego w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 01.08.2023 roku będą przyjmowane wnioski o objęcie dzieci bezpłatnym dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Bejsce w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w okresie od września 2023 roku do grudnia 2023 roku.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT KAZIMIERSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, […]

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się […]

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że przedłużeniu ulega termin składania wniosków o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”. Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2023r. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej  w ramach POPŻ wynosi: – 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.320,00 zł. – […]

Szanowni Państwo, Krótko o aplikacji: Za pomocą aplikacji można: złożyć wniosek o świadczenie dobry start 300+ (DS-R, DS-O, DS-S) i świadczenie wychowawcze 500+ (SW-R i SW-O). Wnioski są przygotowane w formie intuicyjnych kreatorów. Jeśli klient wcześniej składał do ZUS wniosek o świadczenie 300+ lub 500+ i przyznaliśmy mu świadczenie – może na jego podstawie utworzyć […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 18.01.2023 do 31.01.2023 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.320,00 zł. – dla […]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej, […]

  • 1
  • 2
Skip to content