Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 Plus   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023  – sierpień 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że przedłużeniu ulega termin składania wniosków o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”. Wnioski będą przyjmowane do dnia 28 lutego 2023r. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej  w ramach POPŻ wynosi: – 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej – […]

Szanowni Państwo, Krótko o aplikacji: Za pomocą aplikacji można: złożyć wniosek o świadczenie dobry start 300+ (DS-R, DS-O, DS-S) i świadczenie wychowawcze 500+ (SW-R i SW-O). Wnioski są przygotowane w formie intuicyjnych kreatorów. Jeśli klient wcześniej składał do ZUS wniosek o świadczenie 300+ lub 500+ i przyznaliśmy mu świadczenie – może na jego podstawie utworzyć […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach uprzejmie informuje, że od dnia 18.01.2023 do 31.01.2023 roku można składać wnioski o udzielenie pomocy żywnościowej w ramach  programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2021 Plus”. Jednocześnie informujemy, że kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ wynosi: – 1.707,20 zł. – dla osoby samotnie gospodarującej – 1.320,00 zł. – dla […]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej, […]

Rządowy program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. […]

  • 1
  • 2